W dniu 6 kwietnia 2022 odbyła się kolejna edycja kampanii miasta Poznania  Arena zawodów. Akcja była adresowana szczególnie do ósmoklasistów kończących podstawówkę, przed którymi stoi decyzja o dalszej drodze edukacji.

Podczas areny jako szkoła na wyspach Środowisko  i Nowe Technologie IT organizowaliśmy prezentacje zawodów technik analityk, technik informatyk,  technik programista.

Dla uczniów szkół podstawowych z Poznania i okolic chemicy przygotowali szereg zadań. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić miareczkowanie, zbadać refraktometrycznie stężenie cukru, pokazaliśmy w jaki sposób oznacza się kolorymetrycznie chlorki, azotany, fosforany, amoniak  w ciekach wodnych  na podstawie przenośnych zestawów do oznaczania kolorymetrycznego; uczyliśmy uczniów jak pobierać ciecze pipetą. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Skip to content