W dniach 11-15 września 2018r. w Międzygórzu i Kotlinie Kłodzkiej odbyła się tegoroczna „Zielona Szkoła”. Gościł nas Ośrodek Wypoczynkowy „SABAT”. W imprezie uczestniczyła grupa 14 uczniów z klas 2CA,  2TIA,  3CA,  3TIC,  3ID pod opieką Prof. Radosława Barskiego i Prof. Janusza Przybyła..

Wyjazdem tym włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Turystyki.

Uczestnicy poznali Międzygórze, historię, zabudowę oraz różne typy/style architektury drewnianej.

Dotarli na górę Igliczną z Sanktuarium MB Śnieżnej i schroniskiem turystycznym, nad zaporę oraz zbiornik przeciwpowodziowy. Poznali starą bazę „Zielonej Szkoły” – Schronisko Agroturystyczne „Stodoła”, „Ogród Bajek” i rezerwat „Wodospad im. Żeromskiego” na Wilczce.

Odszukali do dziś widoczne skutki powodzi z 1997roku.

Z ciekawym przewodnikiem zwiedzili największą z sudeckich „Jaskinię Niedźwiedzią”, poznali formy naciekowe i zjawiska krasowe, które doprowadziły do jej powstania. Odwiedzili miejsce w którym jeszcze w okresie międzywojennym znajdowała się kapica MB.Częstochowskiej, ruiny Jaworka Górnego oraz plątaninę nowych dróg i ścieżek,

Już w drodze powrotnej odwiedziliśmy Bystrzycę Kłodzką z średniowiecznym pręgierzem basztą Wodną, kościołem Św. Michała Archanioła i „Muzeum Filumenistyczne”.

Bardzo przyjemna na początku pogoda, już trzeciego dnia pokazała swoje deszczowe, górskie oblicze, co nie przeszkodziło w zrealizowaniu głównych założeń naszego wyjazdu.

W Quizzzzie Zielonej Szkoły wszyscy zaprezentowali zdobytą tam i wcześniej wiedzę.

Uczestnicy godnie i kulturalnie reprezentowali szkołę co zauważyli nawet gospodarze goszczącego nas obiektu.

Zapraszamy do udziału w zbiżających się rajdach „Witamy jesień w  Wieżenicy” (29.09.br.), „Śladami P.E. Strzeleckiego do Głuszyny (6.10.br.) i następnych w ramach KTE. „CHEMIK” i Oddziału PTTK Poznań –NoweMiasto.

 

Opiekun KTE „CHEMIK”

Skip to content