W dniach 12 i 15  czerwca 2018 r. na terenie Strzelnicy LOK w Domu Żołnierza przy ul Niezłomnych i w parku Tysiąclecia nad Maltą, odbyła się jedenasta edycja „Zawodów sportowo – ratowniczych” dla szkół średnich miasta Poznania. Pierwszy termin rozpoczynał pisemny test dotyczący obrony cywilnej i ratownictwa oraz konkurs strzelania z broni pneumatycznej. Sobotnia część w parku Tysiąclecia w połowie obejmowała konkurencje praktycznego udzielania pierwszej pomocy a w drugiej ćwiczenia sprawnościowe z ratownictwa straży pożarnej i okularowy symulator upojenia alkoholowego.  Nasza drużyna złożona z Aleksandry Wojtkowiak 2CA;  Martyny Gapińskej 1CA i Tomasza Pikulskiego oraz Kacpra Nowaka (w rezerwie) 2IA, wywalczyła V miejsce.

Organizatorem zawodów był Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania.

Skip to content