Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu

8 stycznia 2019 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przy ul. Sieradzkiej, klasa 3CA odbyła zajęcia, które mogą być świetną powtóreczką przed egzaminem zawodowym.

Zajęcia zatytułowane „Specyfika działalności OSChR, aparatura badawcza, pobór i znakowanie próbek analitycznych”, pozwoliły na przegląd najciekawszych aparatów i ich wykorzystania do badań gleb rolniczych i ogrodniczych pod kontem odczynu, podstawowych składników odżywczych i mikroelementów oraz analizy nawozów. Pouczający, jak zawsze był system przyjmowania, kodowania i przygotowania próbek do badań obowiązujący  w Stacji. Ciągle użytkowany fotometr płomieniowy, który jak zabytek świetnie spełnia swoje zadania, kontrastował z nowoczesnym systemem      ICP-AES (atomowa spektroskopia emisyjna z wzbudzaniem plazmowym), automatycznymi analizatorami i innymi aparatami. Duże wrażenie wywarła ilość prób glebowych i zautomatyzowanie wielu czynności laboratoryjnych funkcjonujących jak w doskonale zorganizowanej manufakturze.

Za ciekawe wprowadzenie, przygotowanie programu, oprowadzenie, pouczające słowa i stworzoną atmosferę, podziękowania dla Pana Zdzisława Kruka Dyrektora Stacji, Pani Anny Mikołajczak, Pana Krzysztofa Grafa i innych pracowników OSChR. 

Janusz Przybył

Skip to content