„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

ks. Jan Twardowski

Prawdą jest, że „w przemijaniu drzemie cały życia smak”. Niestety, „nic dwa razy się nie zdarza […], żaden dzień się nie powtórzy”, ale „umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny skłaniają nas do refleksji nad wartością i kruchością ludzkiego życia. Spoglądamy wstecz, przywołując w pamięci sylwetki Zmarłych, cenne chwile, które razem przeżyliśmy – minione zdarzenia, rozmowy, wspólnie spędzony czas.

Kierowani szacunkiem i potrzebą serca, zapalmy znicz i otoczmy wdzięczną pamięcią zmarłych Nauczycieli, Pracowników i Uczniów naszej szkoły – tych, którzy pozostali w naszych wspomnieniach. W ten sposób okażemy Im swoją wdzięczność za wszelkie dobro, którym nas hojnie obdarowywali za życia: za przyjaźń i serdeczność, bezinteresowną pomoc i koleżeńskie wsparcie w potrzebie, szczerość i bezpośredniość, uśmiech i pogodę ducha, itp.

Pamięć o zmarłych pozwala współistnieć z tymi, którzy odeszli. Jeśli są w naszych sercach i wspomnieniach – to są nadal wśród nas. Tylko nieliczni pozostawiają po sobie pomnikowe dzieła, ale każdy z nas tworzy małą historię miejsca, w którym żyje, uczy się, czy pracuje.

Oni współtworzyli historię naszej szkoły i tak ich zapamiętamy.

 

Skip to content