Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej w Poznaniu Wydział Chemii UAM  gościło naszych analityków.

W dniach 14 marca 2017 r.  oraz 20 kwietnia 2017 r.   grupa analityczna klasy 4AI i jedna z grup 3A uczestniczyli w zajęciach na terenie ŚLUACh-u.  Zajęcia drugiej grupy planowane są po powrocie z praktyk zawodowych.  Poznali zakres badań: Pracowni Analizy Elementarnej; Pracowni MS i Pracowni Badań Powierzchni Ciał Stałych.

Budowę  i działanie aparatów w pracowniach (chromatograf  Varian 4000GC/MS,  spektrometr Bruker 320MS/450GC,  termograwimetr,   różnicowy kalorymetr skaningowy )

Podziękowania dla prof. UAM dr hab. Jana Mileckiego Kierownika ŚLUACh i prof. UAM dr hab. Anny Gąsowskiej  Pełnomocnika Dziekana do spraw klas akademickich za umożliwienie przeprowadzenia tych zajęć. Dla mgr Teresy Kowalczykowskiej, mgr inż. Izabeli Bańczyk i dr Katarzyny Szymańskiej za bardzo ciekawe lekcje.

Janusz Przybył i Anna Zgrzeba

Skip to content