Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych, programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

 

Aby uzyskać tytuł technika informatyka uczeń musi zdać 2 egzaminy zawodowe:

  • kwalifikacja EE08 (klasa 3) – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • kwalifikacja EE09 (klasa 4) – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Podczas nauki zawodu uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim będzie miał możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w nowoczesnych pracowniach komputerowych. Pracę przy własnym komputerze zapewnia każdemu uczniowi 11 pracowni informatycznych.

Zajęcia z  grafiki komputerowej prowadzone są na bazie programów PHOTOSHOP, ILLUSTRATOT, CORELDRAW 3Ds MAX.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie:

  • uczą się szeroko pojętej obsługi komputerów osobistych (diagnostyka i naprawa sprzętu, instalacja i zarządzanie systemem operacyjnym, instalacja i obsługa programów użytkowych)
  • tworzenia i administracji lokalnymi sieciami komputerowymi (sieci komputerowe np. w domu, szkole, bloku, niewielkim zakładzie pracy)
  • tworzenia dynamicznych witryn internetowych z wykorzystaniem języków Java Scritp, PHP, dołączać informacje zawarte w bazie danych do witryny  internetowej

W klasie 3 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych oraz wszystkich zakładach pracy gdzie są komputery.

Uczniowie mają możliwość przygotowania się i zdania egzaminu SEP, Microsoft CompTIA, ECDL, Cisco Networking Academy,  uzyskania zaświadczeń z  przedmiotów dodatkowych.

Nasi uczniowie otrzymują za darmo dostęp do programów Microsoft m.in.: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Serwer 2012, Visual Studio 2016, SQL Serwer 2016, Access 2016.

Po szkole uczniowie znajdują zatrudnienie w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych oraz wszystkich zakładach pracy gdzie są komputery.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach ścisłych szkół wyższych.

Skip to content