W dniach 17 i 24 stycznia 2017r., na terenie szkoły odbyło się podstawowe, 8-godzinne szkolenie „Pierwsza pomoc na wycieczce i imprezie turystycznej”.

Uczestniczyło w nim 15 osób, w tym 12 członków KTE „CHEMIK” i uczniów ZSL-T. Szkolenie prowadził instruktor i doświadczony w pracy z młodzieżą ratownik medyczny Piotr Urban. Organizatorem był Klub Turystyczno Ekologiczny „CHEMIK” i Odział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka przy współpracy Zespołu Szkół Licealno-Technicznych. Podziękowania dla Prof. Karola Obroślaka za pomoc organizacyjną i oprawę graficzną.

Opiekun KTE „CHEMIK” – Janusz Przybył

Skip to content