Nowa reforma systemu polskiej  podpisana została 9 stycznia 2017 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i jest już faktem. Prezydent Poznania pan Jacek Jaśkowiak napisał w związku z tym list do dyrektorów i rodziców poznańskich szkół.

Szanowni Państwo,

zdaję sobie sprawę z tego, iż zapowiedziane zmiany w systemie polskiej edukacji mogą powodować u niektórych z Państwa uczucie niepokoju, toteż chciałbym Państwa zapewnić, iż ja i podlegli mi urzędnicy dołożymy wszelkich starań, by zmiany te okazały się najmniej odczuwalne dla Was i Waszych dzieci. Przede wszystkim chcę Państwa poinformować, że o formie i zakresie planowanych zmian wiedzą, a także aktywnie uczestniczą w dyskusjach na ten temat dyrektorzy szkół. To oni w pierwszej kolejności służą wszystkim zainteresowanym radą, pomocą i informacją o tym, co będzie się działo ze szkołami na terenie, który Państwo zamieszkujecie i to oni będą w stałym kontakcie z Państwem po to, by rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości.

Jestem przekonany, że zarówno jako Rodzice uczniów, jak i jako mieszkańcy Poznania od lat dostrzegacie Państwo nasze starania, by wspierać rozwój poznańskiej oświaty, by poprawiała się jej infrastruktura, a w szkołach pojawiały wciąż nowe, atrakcyjne oferty zajęć dodatkowych, a także by modernizowano obiekty sportowe, pracownie dydaktyczne, place zabaw i budynki. W dobie czekających nas zmian zapewniam, że starania te będziemy czynić nadal i zrobimy wszystko, aby nadchodzące zmiany okazały się dla Was i Waszych dzieci jak najmniej odczuwalne, a nauka w poznańskich szkołach przebiegała bez zakłóceń. By to osiągnąć, powołałem specjalny zespół roboczy do spraw wdrożenia reformy, złożony z urzędników Miasta Poznania i radnych Miasta Poznania tak, by opracować szybko i sprawnie optymalne na dzień dzisiejszy rozwiązania systemowe.

Dodatkowo uruchamiamy dla Państwa forum dyskusyjne na Platformie Dialogu Społecznego  (forum.um.poznan.pl, tytuł wątku:” Poznańska oświata po reformie”) umożliwiające wyrażanie opinii i pozyskiwanie informacji związanych z przeprowadzana reformą w polskiej oświacie. Zapewniam, że w przededniu zmian jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa sugestie i propozycje.

Z wyrazami szacunku

Jacek Jaśkowiak

Źródło: http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/reforma-oswiaty-list-prezydenta-do-rodzicow-uczniow-i-dyrektorow-szkol,102135.html

Skip to content