Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat…”

L. Krzemieniecka

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE !!!

Drodzy Czytelnicy naszej biblioteki – Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele
i wszyscy Pracownicy szkoły.

Biblioteka szkolna korzysta z różnorakich możliwości uzupełniania i unowocześniania zbiorów bibliotecznych, aby zaspokajać na bieżąco oczekiwania swoich czytelników. Wzbogacamy księgozbiór poprzez zakup nowości, dary, przekazywane przez instytucje i osoby związane w rozmaity sposób ze szkołą.

Dziękując za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w przekazywaniu książek bibliotece, zwracamy się ponownie z apelem o wsparcie tej inicjatywy, która zrodziła się wśród uczniów skupionych w Kołach bibliotecznych.

Z pewnością posiadacie w domowych bibliotekach tytuły już przeczytane, które mogłyby sprawić kolejnym czytelnikom wielką radość. Może to być beletrystyka – pozycje o tematyce fantastycznej, historycznej, przygodowej, itd., ale także literatura popularnonaukowa. Przekazując książki bibliotece, dajecie im niejako nowe życie. Jednocześnie też, dla każdego z darczyńców miła jest świadomość, że mógł sprawić komuś przyjemność.

Drodzy Uczniowie! Traktujemy naszą akcję jako dobrowolną formę Waszego (za zgodą Rodziców) angażowania się w życie szkoły i dlatego ofiarowanie książek bibliotece będziemy promować przydzielaniem punktów uwzględnianych przy ocenie zachowania. Tegoroczna akcja już trwa i trwać będzie do końca roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za wsparcie naszej inicjatywy i ofiarowane książki.

Skip to content