„Pierwsza pomoc na wycieczce i imprezie turystycznej”.

Kolejne 12 osób skorzystało z okazji poprawienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. W dniach 16 i 23 maja 2017r., członkowie i sympatycy KTE „CHEMIK”, uczniowie ZSL-T uczestniczyli w podstawowym, 8-godzinnym szkoleniu z ćwiczeniami praktycznymi.
Odpowiedni i atrakcyjny poziom szkolenia zapewnił doświadczony instruktor i ratownik medyczny Piotr Urban. Organizatorem był Klub Turystyczno Ekologiczny „CHEMIK” i Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka przy współpracy Zespołu Szkół Licealno-Technicznych. Za pomoc organizacyjną i oprawę graficzną dziękuję Prof. i Karolowi Obroślakowi.

Janusz Przybył

Skip to content