9 listopada 2017 r. grupa uczniów kasy 3CA miała okazję odwiedzić Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu.

Zajęcia zatytułowane

„Specyfika działalności OSChR, pobór i znakowanie próbek analitycznych, aparatura i metody badawcze”

pozwoliły na przegląd najciekawszych aparatów i ich wykorzystania do badań gleb rolniczych i ogrodniczych pod kontem odczynu, podstawowych składników odżywczych i mikroelementów oraz analizy nawozów. Pouczający, jak zawsze był system odbioru, kodowania i przygotowania próbek do badań z odniesieniem do systemu jakości obowiązującego w Stacji. Szczególne zainteresowanie wywołała instalacja nowoczesnego aparatu ICP-AES (atomowa spektroskopia emisyjna z wzbudzaniem plazmowym) i wymiana uwag z nią związanych.

Kontrastem do ICP był ciągle użytkowany fotometr płomieniowy który jak zabytek był traktowany przez uczniów w szkole. Cennym doświadczeniem będzie również kontakt z automatyzacją wielu czynności laboratoryjnych i poznanie automatycznych układów pomiarowych umożliwiających badanie ogromnych ilości próbek glebowych w Stacji.

Za ciekawe wprowadzenie podziękowania dla Pana Zdzisława Kruka Dyrektora OSChR, dla Pani Agnieszki Jastrzębowskiej za przygotowanie programu oraz Pani Anny Mikołajczak i innych pracowników za oprowadzenie, cenne informacje i stworzoną atmosferę.

Opiekun grupy – Janusz Przybył

Skip to content