OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  GŁOŚNEGO  CZYTANIA 2019

„Poznań  – wart poznania”

Pod takim hasłem będziemy świętować w tym roku Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w trakcie spotkania w auli szkolnej, 2 października od godz. 10.35 do 11.20.

Święto to ogłoszone zostało w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a w naszym kraju obchodzone jest 29 września.

Wybrane do czytania teksty przybliżają historię, obyczaje i kulturę naszego miasta i regionu, w większości należą do nowości czytelniczych biblioteki, książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Chcemy zachęcić wszystkich do codziennej lektury książek i czasopism, aby wyrabiać w ten sposób nawyk czytania.

Czytanie wywiera wpływ na rozwój emocjonalny i intelektualny człowieka w każdym okresie jego życia, m. in. rozwija wyobraźnię i umiejętność samodzielnego myślenia, poszerza i bogaci słownictwo, uczy poprawnie formułować i wyrażać myśli, kształci zdolność koncentracji i uwagi, wyzwala chęć poznawania świata, a także jest wspaniałym sposobem spędzania wolnego czasu.

Udział w głośnym czytaniu wezmą przede wszystkim Uczniowie, ale także pani Dyrektor Beata Lisińska oraz Nauczyciele i Pracownicy szkoły.

Niech wspólne czytanie przeniesie nas w świat niezwykłych zdarzeń, dostarczy wielu wzruszeń i pomoże oderwać się chociaż na chwilę od szkolnej codzienności.

 

„Ludzie przestają myśleć,

gdy przestają czytać.”

Denis Diderot

Skip to content