„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.”

                                                                                                                             Józef Piłsudski

        Z okazji Mikołajek nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali na sali gimnastycznej tor przeszkód dla wszystkich klas. Miał on na celu sprawdzenie  podstawowych cech motorycznych uczniów czyli siłę, szybkość, wytrzymałość i zwinność. Głównym zadaniem uczestników było pokonanie przeszkód w jak najkrótszym czasie. Zwyciężył Mikołaj Narbutowicz z klasy 2 B z czasem 41,59 sek.

Nauczyciele chcieli zaproponować uczniom jak największą różnorodność ćwiczeń, stworzyć pozytywne warunki do przeżycia aktywności ruchowej z nutką międzyklasowej rywalizacji.   W czasach kiedy często występuje skrajna redukcja wysiłku fizycznego, kształtowanie odpowiednich nawyków ruchowych i rozwijanie wszechstronnej sprawności staje się podstawowym celem dydaktycznym.

Gratulujemy zwycięzcy 🙂

Skip to content