KOMUNIKAT Dyrektora OKE w Poznaniu
o miejscu przeprowadzania egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym – czerwiec 2017 r.

Zgodnie z treścią  § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że w terminie dodatkowym (czerwiec 2017 r.):

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO dla wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w

          IX Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Poznaniu – ul. Warzywna 24,

z wyjątkiem absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
którzy do egzaminu z języka polskiego przystąpią w macierzystej szkole.

Zdający winni stawić się w miejscu przeprowadzania części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, minimum godzinę przed jego rozpoczęciem i posiadać przy sobie dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO dla wszystkich absolwentów, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do egzaminu w tym terminie, zostanie przeprowadzona w ich macierzystych szkołach.
Dyrektor OKE w Poznaniu
/ – / wz. Marcjanna Klessa

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

 

Skip to content