Marek Rezler jest historykiem, biografem i publicystą, specjalizującym się w historii wojskowości. Popularyzuje w wielu swoich książkach, w programach telewizyjnych i radiowych, historię Polski, szczególnie dzieje Wielkopolski i Poznania XIX i XX wieku. Prowadzi też na ten temat prelekcje oraz publikuje liczne artykuły w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W zbiorach biblioteki szkolnej posiadamy wiele wydawnictw Marka Rezlera poświęconych dziejom Wielkopolski i Poznania, m. in. „Wielkopolanie pod bronią 1768 – 1921”, „Powstanie wielkopolskie 1918 – 1919″, ” Nie tylko orężem”, a także biografie wybitnych Wielkopolan, zaangażowanych w działalność niepodległościową i społeczną (Hipolita Cegielskiego, Karola Marcinkowskiego, Piotra Wawrzyniaka i innych).

INFORMUJEMY O SPOTKANIU Z AUTOREM W BIBLIOTECE RACZYŃSKICH,
A TAKŻE ZAPRASZAMY DO INTERESUJĄCEJ LEKTURY JEGO KSIĄŻEK !

Skip to content