Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od tygodnia w Polsce znacznie przybrała na sile walka o  stworzenie młodemu pokoleniu Polaków  szansy na lepszą edukację. Niestety, sytuacja w jakiej obecnie znalazło się polskie szkolnictwo taką szansę oddala. Lekceważenie potrzeb uczniów oraz ignorowanie głosu środowiska nauczycielskiego zarówno w trakcie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej nad reformą systemu oświaty jak i podczas negocjacji w ramach sporu zbiorowego, w jakim Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych pozostają z  pracodawcami, doprowadziły do wzrostu napięcia i zaostrzenia form protestu.

Drodzy Maturzyści!

Zdajemy sobie sprawę z tego, w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie uczniowie klas programowo najwyższych , którzy po czteroletniej pracy oraz w wyniku  starań ostatnich tygodni wykazali się dojrzałością otwierającą im drogę do ukończenia szkoły oraz  przystąpienia do  egzaminów maturalnych i zawodowych.  Znamy i rozumiemy  oczekiwania młodzieży. Z pewnością weźmiemy pod uwagę Wasze całoroczne zaangażowanie i wysiłek.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro ucznia i podkreślamy bezwzględną konieczność podmiotowego traktowania młodzieży. Ustalając oceny roczne i końcowe, będziemy kierować się przepisami obowiązującego prawa, z pewnością weźmiemy pod uwagę efekty naszej czteroletniej współpracy,  uwzględnimy nie tylko stopień posiadanej przez Was wiedzy i umiejętności, lecz także poziom zaangażowania i wysiłku włożonego w proces edukacji ogólnokształcącej i zawodowej.

Jak wszyscy Państwo, bardzo przeżywamy obecną sytuację i konieczność dokonywania trudnych wyborów.  Nasza decyzja o ewentualnym zawieszeniu lub odwołaniu akcji strajkowej zależy od stanowiska społeczności nauczycielskiej w całym kraju i efektów negocjacji z Rządem.

Prosimy Was, drodzy Rodzice i Uczniowie, o zrozumienie i wsparcie.

 

Nauczyciele Technikum nr 19

Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Poznaniu

Skip to content