W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 000 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest projektem wieloletnim, stworzonym w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz wzrost aktywności czytelniczej społeczeństwa. Jest on realizowany przez zadania szczegółowe wyznaczone dla 3 priorytetów tego programu.

Priorytet 3 dotyczy zadań dla biblioteki szkolnej – „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.” Jest to zadanie dla całej szkoły. Rozwój czytelnictwa Uczniów jest podstawowym celem tego projektu.

Warunki, formy i sposób działania szkoły w wypełnianiu wymogów programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. ”(Dz. U. z dn.22.10. 2015 r., poz.1667). Podjęte działania należy zakończyć do połowy grudnia 2018 r.

W ramach tego projektu chcemy wzbogacić księgozbiór biblioteki przede wszystkim o książki dla Uczniów – te najchętniej czytane i budzące emocje, ciekawe, popularne i modne (współczesna beletrystyka, reportaże, literatura popularnonaukowa, biografie). Chodzi o książki „pozaedukacyjne”, wpływające na rozwój zainteresowań, takie, po które sięga się dla rozrywki i przyjemności. Przy sporządzaniu listy zakupu uwzględnimy sugestie nie tylko Młodzieży, ale też opinie Rodziców i Nauczycieli. Aby wydatkować otrzymane wsparcie finansowe zgodnie z rozporządzeniem, musimy przygotować wykaz ok. 500 tytułów.

Poza zakupem książek będziemy podejmować też wielorakie działania, w szkole i poza nią, służące promocji czytelnictwa, do których zaprosimy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

O bieżących działaniach związanych z realizacją programu będziemy informować na terenie szkoły oraz poprzez stronę internetową (w zakładce BIBLIOTEKA).

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

Nauczyciele – Bibliotekarze

Skip to content