Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej na Wydziale Chemii UAM po raz kolejny otworzyło swe podwoje i odkryło niezwykłe tajemnice zgromadzonego w uczelnianych pracowniach sprzętu. W dniu 29 maja 2017 r. grupa analityków z klasy 3A ponownie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracowników wydziału: mgr Teresę Kowalczykowską, dr Katarzynę Szymańską, mgr inż. Izabelę Bańczyk i dr Iwonę Dobak-Srokę. Była to niepowtarzalna okazja poznania pracowni: Badań Powierzchni Ciał Stałych, Analizy Elementarnej; MS z chromatografami oraz pozostałym sprzętem. Odkrywanie tajemnic działania profesjonalnej, specjalistycznej aparatury chemicznej było dla uczestników zajęć wspaniałą przygodą. W ich trakcie, oczywiście, okazało się, że wspomniane działa elektronowe i jonowe nie służą do polowań na klony czy Rycerzy Jedi.

Aż żal, że część z tych aparatów zapewne widzieliśmy jednocześnie pierwszy i ostatni raz.

Prowadzącym zajęcia oraz władzom Wydziału Chemii i ŚLUACh-u, które umożliwiły ich realizację, serdecznie dziękujemy.

Wielokomorowy System Analityczny UHV firmy Specs (http://www.sluach.amu.edu.pl/index.php?what=prbp#z2)

 

Janusz Przybył

Skip to content