IX Sympozjum Chemiczne i Święto Nauki

29.03. i 5.04. 2019 r.

 

W  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. CHARLES DE GAULLE‘A  ul. Tarnowska 27 w Krzesinach, pod hasłem „Ochrona środowiska –  badania, monitoring, prognozy” odbyło się IX Sympozjum Chemiczne i Święto Nauki Klas Akademickich  Wydziału |Chemii UAM.

Tematem przewodnim sympozjum było „ Mój Chemiczny sposób na …” .

Reprezentujący nas ( Aleksandra Skrzypczak, Jerzy Tomczak) zajmowali się badaniem wód w rejonie swego zamieszkania.

Najwyżej oceniona została reprezentantka gospodarzy, która przebadała niektóre aspekty związane z psuciem się i konserwacją żywności. W jej ręce trafiła główna nagroda w postaci tygodniowego stażu w Centrum Zaawansowanych Technologii znajdującym się w kompleksie UAM Morasko.

W drugim terminie Święta nauki można było wysłuchać prezentacji uczestników konkursowych , dwóch wykładów akademickich oraz uczestniczyć w wystartowaniu badawczego balonu stratosferycznego z zainstalowaną aparaturą naukową.

 

J.Przybył

Skip to content