Odbiór świadectw maturalnych nastąpi od 3 lipca 2018 r godz. 12.00 w sekretariacie uczniowskim.
Sprawdzenie indywidualnych wyników egzaminów maturalnych w serwisie OKE w strefie dla ucznia jest możliwe za pomocą loginu i hasła, które są do odebrania w sekretariacie uczniowskim (https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,1,strona_glowna.htm)
Ze względu na ochronę danych osobowych Technikum nr 19 nie udziela telefonicznie informacji o danych absolwentów i ich wynikach, zamieszczonych w serwisie OKE.

Dyrektor
Technikum nr 19 w Poznaniu
mgr Beata Lisińska

Skip to content