Bibliofile schyleni nad stronic pięknością […],
księgom pięknym wierni i w nich zakochani.”
J. Czechowicz

Historia szkoły zapisana w pieczątkach bibliotecznych

W związku z jubileuszem 70 – lecia Szkoły, biblioteka przygotowała w czytelni wystawę, która obrazuje jej historię zapisaną w pieczątkach bibliotecznych,
a także prezentuje książki najcenniejsze, najpiękniejsze i najstarsze ze swoich zbiorów
oraz wydawnictwa miniaturowe. Zapraszamy do jej obejrzenia Gości uczestniczących w Jubileuszu , a także wszystkich naszych Czytelników.
Pieczątka biblioteczna stanowi znak własnościowy książki, czyli określa
jej właściciela. Zbiory biblioteki wpisują się w historię Szkoły. Do najstarszych
i najcenniejszych książek, pochodzących z pierwszych lat istnienia biblioteki, należą egzemplarze z początków XX wieku. Dla historii naszej szkoły szczególne znaczenie mają widniejące na nich pieczątki o treści „Szkoła Przemysłowa” i nieco późniejsze, na książkach wydanych bezpośrednio po II wojnie światowej, na których widnieje informacja „Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy HCP” – powstały w 1947 r. Datę tę przyjmujemy za początek dziejów naszej szkoły, co potwierdzają te najdawniejsze książki i ich pieczątki. Kolejne pieczątki obrazują przeobrażenia, jakim podlegała szkoła do czasów współczesnych. Ich treść dostarcza informacji, m. in. o różnych systemach nauczania (szkoły młodzieżowe i dla pracujących) i dominujących kierunkach kształcenia.
Pieczątki na najstarszych woluminach informują nas też o zmianie właścicieli
i wędrówkach książek między instytucjami, o których nawet często nie mieliśmy pojęcia. Szczególne zainteresowanie w najstarszych książkach budzą kaligrafowane przy pieczątkach atramentem, z pewnością piórem z obsadką, numery inwentarzowe z finezyjnie zakręconą literą „N” w skrócie „Nr”, przekreślane wtedy, kiedy książka dostała się w posiadanie innej biblioteki. Już dawno nie ma rąk, które pisały ten numer, a następnie go skreślały i pieczątek też nie ma. Został po nich tylko ślad
w książkach.
Historia biblioteki jest więc tak bogata jak dzieje Szkoły.

Skip to content