Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r

Źródło

Skip to content