W dniu 21 listopada uczniowie z klasay 2CA ,2B i 2D pod opieką nauczycieli Lidii Nieznańskiej i Anny Płuciennik uczestniczyli w wykładzie populanonaukowym

„ Geometria dźwięków”.

Wykład odbył się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego. Wydarzenie to jest elementem cyklu „ Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” , a jego celem jest uzyskanie związków i podobieństw pomiędzy tymi dziedzinami.

Uczniowie na wykładzie zbudowali wstęgę Mobiusa i dowiedzieli się czy Jan Sebastian Bach ukrył wstęgę Mobiusa w swoich kompozycjach.

Skip to content