W dniu 25 stycznia 2018 r. w Technikum 19 w Poznaniu, odbył się egzamin na uprawnienia elektryczne do 1 kV. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na wydanie Świadectwa Kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Uprawnienie to uzyskało 20 uczniów. Zdobyta wiedza poszerza horyzonty zawodowe technika a uzyskane dodatkowo formalne świadectwo „uprawnień państwowych” zwiększa konkurencyjność na tzw. rynku pracy i dla naszych absolwentów – techników informatyków.

Krzysztof Grupka

Skip to content