W 2001 roku Rada Europy ogłosiła dzień 26 września Europejskim Dniem Języków. My ten dzień obchodziliśmy dzisiaj – 11 października. Impreza ta odbywa się cyklicznie w naszej szkole od 2000 roku. Celem tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. Najpopularniejszym językiem europejskim jest język angielski. My, Polacy, mamy możliwość nauki tego języka już od wczesnych lat szkolnych więc nie zmarnujmy tej szansy. Dzisiejsza edycja tego dnia języków obcych miała myśl przewodnią jaką jest TOLERANCJA.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi języków obcych na świecie oraz obejrzeliśmy autorskie filmiki uczące tolerancji oraz liberalnego myślenia.

Przedstawione treści edukacyjne były częścią programu profilaktyczno-wychowawczego i miały na celu zaszczepić w uczniach uczucie empatii, szacunku, tolerancji i szacunku do osób niepełnosprawnych, starszych oraz do przekonań i stylów życia dalece odmiennych od naszych.

Angliści:
Anna Wysocka,
Monika Kieblesz,
Justyna Werner,
Krzysztof Geddert

Skip to content