W listopadzie społeczność naszego technikum włączyła się w kolejną akcję pomocy dla Afryki organizowanej przez Redemptoris Missio

w Poznaniu.

Akcję

,, Opatrunek na ratunek ”

zgłosiła i organizowała Aleksandra Wojtkowiak z klasy 2CA.

Ola wraz z opiekunkami działającymi w wolontariacie szkolnym zbierała dary przynoszone przez przewodniczących klas.

Najwięcej punktów zebrała klasa 2CA, której serdecznie gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy dla potrzebujących chorych na odległym kontynencie.

Akcja trwa nadal,  szczegóły: http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/213-opatrunek-na-ratunek

Skip to content