Rok 2017 został ogłoszony przez sejm Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczczenie w ten sposób tego niezwykłego Polaka, „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polski”, ma związek z przypadającą 5 grudnia 2017 r. 150. rocznicą Jego urodzin.

Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 28. 02. 2017r. nasze Technikum nr 19 otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Akt ten przedstawił Społeczności szkolnej i zgromadzonym Gościom, dn. 14.10. 2017 r., Pan Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, w trakcie spotkania z okazji Jubileuszu
70 – lecia Szkoły.

W ten sposób przyjęliśmy na patrona bohatera wyjątkowego – jedną
z największych postaci historii Polski, patriotę, który zawsze całym sercem służył ojczyźnie i stał się symbolem jej walki o wolność. Cytowane w tytule słowa stanowią fragment przemówienia prezydenta Ignacego Mościckiego, wygłoszonego w czasie pogrzebu Marszałka na Wawelu w 1935 roku.

Marszałek Józef Piłsudski – to charyzmatyczna i nieprzeciętna osobowość polskiej historii, wybitny mąż stanu i polityk wielkiej klasy. Szacunek Polaków budzi przede wszystkim jako legendarny Komendant I Brygady Legionów i organizator polskiego czynu zbrojnego prowadzącego do odzyskania niepodległości w 1918 r. Uznanie potomnych zyskała też Jego bezkompromisowość w dążeniu do utrzymania niepodległości oraz wierność podstawowym wartościom patriotycznym.

Historia, tradycja, pamięć o przeszłości – to szlachetne wartości. Kultywowanie pamięci o tym wielkim i niezłomnym Polaku, jakim był Józef Piłsudski – to doskonała lekcja historii, sposób potwierdzania naszej tożsamości wśród krajów zjednoczonej Europy, a jednocześnie wskazówka, że „ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek”. Wiedza o dokonaniach Marszałka pomaga nam też bardziej docenić wartość, jaką jest życie w wolnej i niepodległej Polsce.

Przyjmując na patrona Szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego wpisaliśmy się
do wielkiej rodziny szkół noszących imię tego wielkiego Polaka. Czujemy się w ten sposób wyróżnieni i zaszczyceni, ale też zobowiązani, aby poszerzać wiedzę
i kultywować pamięć o tym wybitnym Polaku, a jednocześnie dawać świadectwo poszanowania najpiękniejszych tradycji narodu, który zawsze najwyżej cenił wybitnych bohaterów walki, ofiarność i honor, wolność i patriotyzm.

Odrodzić dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym,

wyższym, potężniejszym i silniejszym – oto nasze zadanie.

Tylko taki człowiek znajdzie w sobie odwagę i siłę, by tworzyć rzeczy nowe”.

/Józef Piłsudski/

Skip to content