„Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
M. Dąbrowska

„Czytać można wszędzie…”

Pod takim hasłem BIBLIOTEKA SZKOLNA pragnie świętować Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
obchodzony 29 września. Jednocześnie w ten sposób inaugurujemy obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Z tej okazji zapraszamy całą społeczność szkolną na niezwykłe spotkanie do auli szkolnej, 2 października, w czasie dużej przerwy. Udział w głośnym czytaniu swoich ulubionych tekstów wezmą przede wszystkim Uczniowie, ale także Pani Dyrektor Beata Lisińska oraz Nauczyciele. Niech wspólne czytanie pomoże nam oderwać się chociaż na chwilę
od szkolnej codzienności,  dostarczy wielu wzruszeń  i pozwoli   przenieść się w świat niezwykłych wyobrażeń.

 

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

Skip to content