20 października 2017r. klasa 4A uczestniczyła w zajęciach p.n.

Cykl produkcyjny, pobór próbek i kontrola jakości w Cukrowni „ŚRODA”.

Odwiedziny zakładu przez uczniów klasy 4A były wyjątkowo pouczającym uzupełnieniem procesu dydaktycznego. Mieliśmy okazję do zapoznania się z pozyskiwaniem, dostarczaniem i kontrolą surowca, oraz etapami procesu produkcyjnego od oczyszczenia i obróbki buraka, do konfekcjonowania i pakowania produktu.

Dyrekcji Cukrowni oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie zajęć składamy serdeczne podziękowania.

Opiekun grupy – Janusz Przybył

Skip to content