Był to kolejny z cyklu wykładów otwartych Wydziału Chemii UAM. Odbył się w środę, 17.01.2018r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2CA pod opieką prof. J.Przybyła i należy żałować, że nie była to cała klasa. Wykład prowadził Pan Prof. UAM dr hab. Marcin Frankowski, Kierownik – Pracowni Analizy Wody i Gruntów.

Podczas wykładu zostały omówione metody technik analitycznych stosowanych kiedyś i porównane do dzisiejszych. Uczniowie mogli zaobserwować jak rodzaje miareczkowań i innych metod zmieniały się wraz z upływającym czasem. Przedstawione zostały liczne doświadczenia, które zdążyliśmy już poznać, na przykład oznaczenie twardości wody. Jednak największą atrakcją był metody instrumentalne, np. spektrometria IR, ponieważ każdy z uczestników wykładu mógł na własnych przedmiotach sprawdzić jego działanie.

Po wykładzie wszyscy mogli odwiedzić laboratorium aparaturowe zakładu prelegenta.

Korzystając z gościnności Wydziału poznaliśmy w działaniu dwie nowoczesne pracownie, w których zajęcia odbywają studenci, kształcący się w kierunkach chemicznych. Wrażenie robią piękne zautomatyzowane, gotowe do uruchomienia sprzęty, dygestoria, oraz stałe przygotowane stanowiska z odczynnikami. Brak gazu na stanowiskach nieco stonował imponujące wrażenie. Mimo wszystko, cała grupa była zadowolona z wykładu i możliwości zwiedzenia Wydziału.

Kasia i Julia

Skip to content