W piątek 09. listopada w Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta gala z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Dnia Patrona. W gronie osób biorących udział w tej szczególnej uroczystości znaleźli się znakomici goście szkoły: zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Pan Wiesław Banaś, starszy wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty Pani Marzena Adamczyk –Pelcer, proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy ksiądz Marek Matyba, ksiądz Prałat Stanisław Wojtaszek, Pani Aleksandra Banasiak uczestniczka Powstania Poznańskiego Czerwca 56, Prezes Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Ewa Parzych, Pani Hanna Delimata – opiekun Klubu Pro Sinfonika i Pani Agnieszka Linka – przewodnicząca Rady Rodziców.

To wspaniałe święto wolności i suwerenności naszej ojczyzny stało się dla jego uczestników doskonałą okazją do ożywienia pamięci o kolejnych pokoleniach polskich patriotów, którzy przez 123 lata nieprzerwanie dążyli do uwolnienia Polski z jarzma niewoli. Jednym z nich był patron Technikum Nr 19 marszałek Józef Piłsudski, działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz i polityk, charyzmatyczny mąż stanu, który służbie ojczyźnie poświęcił całe swoje życie.

W hołdzie pamięci marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz wszystkim tym, których determinacja i poświęcenie w dążeniu do odzyskania wolnej ojczyzny przyniosły Polsce w 1918 roku niepodległość, przedstawiciele społeczności uczniowskiej oraz goście gali złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły.

Znaczącą częścią uroczystości był spektakl słowno-muzyczny „Polska jest w Nas” przygotowany przez uczniów i panią profesor Elżbietę Biegałę, panią profesor Małgorzatę Nowak i pana profesora Radosława Barskiego. Za jego sprawą uczestnicy gali odbyli niezwykłą podróż w przeszłość przesyconą marzeniami o suwerennej Polsce oraz świadectwami miłości dla niej. Zapewne stał się on również inspiracją do własnych refleksji nad wartością niepodległości i wolności, dóbr, które przecież są bezcenne dla każdego narodu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej wspaniałej gali i którzy, biorąc w niej udział, zechcieli dzielić z nami radość z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

 

Skip to content