Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie

Technik analityk

Kwalifikacja A.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

Kwalifikacja A.60.

Wykonywanie badań analitycznych

Technik informatyk

Klasy rozpoczynające naukę od września 2017 obowiązują nowe kwalifikacje:

Kwalifikacja EE08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacja EE09

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk

Kwalifikacje obowiązujące klasy, które rozpoczęły naukę przed 2017 r.:

Kwalifikacja E12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja E13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja E14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Najnowsze wiadomości

Przydatne informacje

Najważniejsze informacje o zasadach regulujących egzaminy zawodowe. Procedury, terminy, deklaracje i inne potrzebne dokumenty.

Przejdź do strony

Informacje o egzaminach + testy online z dotychczasowych egzaminów teoretycznych potwierdzających kwalifikacje dla obu zawodów nauczanych w szkole.

Przejdź do strony

Strona zawiera treść większości dotychczasowych egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk.

Przejdź do strony

Egzamin-Informatyk.pl - trenażer części pisemnej egzaminów E.12, E.13, E.14. Znajdziesz tu też kursy wideo, wykłady, polecaną literaturę dotyczącą treści egzaminacyjnych.

Przejdź do strony